برش مغزه

برش مغزه

دانشکده/پژوهشگاه: آزمایشگاه مرجع مرکزی

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرجع مرکزی

مدیر آزمایشگاه: منصور سلطانیه

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ساخت شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس
نام مسئول: مهدیه فصاحت
شماره(های) تماس: 77240085
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
در این بخش دو دستگاه برش وجود دارد. 
  • دستگاه برش مغزه(دو سرزن)
  • دستگاه برش مغزه(Thin Section)
تعرفه خدمات
  • دانشجویان دانشگاه علم و صنعت به ازای هر نمونه - 105000 ریال
  • دانشجویان سایر دانشگاه ها به ازای هر نمونه - 135000 ریال
  • غیر دانشجو به ازای هر نمونه - 150000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس