میکروسکوپ روبشی

میکروسکوپ روبشی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه آنالیز مواد

مدیر آزمایشگاه: آقای دکتر امین بازیاری

تعرفه ثابت: 50000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: آرا پژوهش
نام مسئول: پرستو حاجی زین العابدین
شماره(های) تماس: 7322-8761-8762
برای استفاده از این تجهیز باید 50% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
انجام تست در سه مد کاری ( )انجام میشود .
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس