دستگاه اندازه‌گیری ضریب هدایت حرارتی جامدات

دستگاه اندازه‌گیری ضریب هدایت حرارتی جامدات

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه انتقال حرارت

مدیر آزمایشگاه: دکتر فرزاد بازدیدی طهرانی

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: P.A. Hilton Ltd.
نام مسئول: فرزاد بازدیدی طهرانی
شماره(های) تماس: 77451500-10
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. دانلود کاتالوگ
تعرفه خدمات
  • دانشگاهیان و موسسات علمی و پژوهشی وابسته به وزارت عتف: کمتر از 5 نمونه - 3150000 ریال
  • دانشگاهیان و موسسات علمی و پژوهشی وابسته به وزارت عتف: 10 نمونه و بیشتر - 2450000 ریال
  • بیش از 5 نمونه- غیر دانشگاهیان - 3150000 ریال
  • کمتر از 5 نمونه- غیر دانشگاهیان - 3500000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس