میکروسکوپ نیروی اتمی

میکروسکوپ نیروی اتمی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه حالت جامد

مدیر آزمایشگاه: محمد رضا زمانی

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه نانو و علم سطح
کارخانه سازنده: آرا پژوهش
نام مسئول: ابوالفضل اسکندری
شماره(های) تماس: 73225891
برای استفاده از این تجهیز باید 50% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) دستگاهی است که برای بررسی خواص و ساختارهای سطحی مواد در ابعاد نانومتری به کار می رود.برخلاف اکثر روش های بررسی خواص سطوح، در این روش غالبا محدودیت اساسی روی نوع سطح و محیط آن وجود ندارد. با این دستگاه امکان بررسی سطوح رسانا یا عایق، نرم یاسخت، منسجم یا پودری، بیولوژیک و آلی یا غیر آلی وجود دارد. خواص قابل اندازه گیری با این دستگاه شامل مورفولوژی هندسی، توزیع چسبندگی، اصطکاک، ناخالصی سطحی، جنس نقاط مختلف سطح،کشسانی، خواص مغناطیسی، بزرگی پیوندهای شیمیایی، توزیع بارهای الکتریکی سطحی و قطبیت الکتریکی نقاط مختلف است. در عمل از این قابلیت ها برای بررسی ویژگی هایی همچون خوردگی، تمیزی، یکنواختی، زبری، چسبندگی، اصطکاک و اندازه استفاده می شود.

این میکروسکوپ دارای مدهای کاری زیر است:

 

Tapping Mode
Contact Mode
Force Spectroscopy
Dynamic Mode
Magnetic Force Microscopy
Lateral Force Microscopy
Electric Force Microscopy

 

 

تعرفه خدمات
  • مد contact دانشجویان علم و صنعت - 420000 ریال
  • مدهای Non Contact-Tapping دانشجوی علم و صنعت - 350000 ریال
  • مدهای Contact غیر دانشجو - 600000 ریال
  • مدهای Contact دانشجوی غیر علم و صنعت - 540000 ریال
  • مدهای Non Contact-Tapping دانشجوی غیر علم و صنعت - 450000 ریال
  • مدهای Non Contact-Tapping غیر دانشجو - 500000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس