کوره سه منطقه ای (Electrical Furnace) و لایه نشانی به روش بخار شیمیایی (CVD)

کوره سه منطقه ای (Electrical Furnace) و لایه نشانی به روش بخار شیمیایی (CVD)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه لایه های نازک

مدیر آزمایشگاه: دکتر رسول اژئیان

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه نانو و علم سطح
کارخانه سازنده: ایران – نانوشات
نام مسئول: محمد زارع گاریزی
شماره(های) تماس: 021- 77240540-8 (داخلی 3454)
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
کوره 3 زمانه تا 1200 درجه با قابلیت تغییر زاویه کوره(از صفر تا 90 درجه)
حرارت دهی نمونه ها در حضور گاز و بدون گاز: بسته به زمان به صورت توافقی
سنتز نانوساختارها همچون نانولوله های کربنی: بسته به مواد اولیه و شرایط به صورت توافقی
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس