کوره الکتریکی(Electrical Furnace)

کوره الکتریکی(Electrical Furnace)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه لایه های نازک

مدیر آزمایشگاه: دکتر رسول اژئیان

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه نانو و علم سطح
کارخانه سازنده: ایران- اکسایتون
نام مسئول: محمد زارع گاریزی
شماره(های) تماس: 021- 77240540-8 (داخلی 3454)
برای استفاده از این تجهیز باید 1% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
پخت قطعات در حضور گاز آرگون و نیتروژن و بدون گاز
تعرفه خدمات
  • استفاده از کوره برای یک ساعت - 1000000 ریال
  • استفاده از کوره برای هر ساعت اضافی - 300000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس