Freeze dryer خشک کن انجمادی

Freeze dryer خشک کن انجمادی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: مرکزی

مدیر آزمایشگاه: دکتر ملاحسینی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه انسان و سلامت
کارخانه سازنده: تجهیزات سازان پیشتاز
نام مسئول: معصومه رمضانی قرا
شماره(های) تماس: 77240540-2752
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

دستگاه فریز درایر برای خارج ساختن حلال/ حلالهای از ساختمان پلیمرها و خشک کردن نمونه ها بواسطه ایجاد خلا در دماهای بسیار پائین  بدون تغییرساختار ترکیب استفاده می شود. همچنین، گستره دمایی دستگاه از حدود 40- درجه سانتی گراد تا 58- درجه سانتی گراد می باشد. فرآیند خارج کردن رطوبت از نمونه یا قطعه  منجمد شده به وسیله ایجاد خلاء را Lyophilization یا Freeze Drying  گویند.در فرآیند خشک کردن انجمادی، آب منجمد شده موجود در قطعه به وسیله فرایند تصعید از نمونه خارج می شود.یخ تصعید شده توسط پمپ خلاء یا اژکتور بخار، از داخل اتاقک خشک کن مکیده می شود. گرمای مورد نیاز برای تصعید از طریق هدایت یا تشعشع، تامین می گردد.

آب یخ زده در دماهای صفر درجه سانتی گراد یا زیر آن، تحت فشار 627 پاسکال (0.6mbar) یا کمتر تصعید می شود.

عملیات خشک کردن انجمادی دارای سه مرحله می باشد: انجماد محصول، تصعید یخ و جداسازی بخار آب. در این فرایند، جدا سازی بخار آب، پرهزینه ترین بخش فرایند است. عملی کردن روش خشک کن انجمادی متکی بر این مرحله خلا میباشد. پمپ خلاء علاوه بر این که آب تصعید شده را از محیط خارج می کند، موجب پایین نگه داشته شدن فشار در اتاقک خلاء در زیر فشار اتمسفری می گردد. حذف گازهای غیرقابل میعان، مقاومت در مقابل حرکت بخار آب به داخل کندانسور را کاهش می دهد. چون این گازها، موجب کاهش راندمان خشک کن انجمادی می گردد، پمپ خلاء به کار رفته باید قادر به کاهش فشار اتاقک خلاء تا حداقل0.5m bar، باشد.

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس