AAS اسپکتروسکوبی جذب اتمی طیف سنجی جذب اتمی شعله ای

AAS اسپکتروسکوبی جذب اتمی طیف سنجی جذب اتمی شعله ای

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: مرکزی

مدیر آزمایشگاه: دکتر ملاحسینی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: shimadzo ژاپن
نام مسئول: معصومه رمضانی قرا
شماره(های) تماس: 77240540-2752
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

 اسپكتروفتومترهای جذب اتمی ‏ ‎ (AAS ) ‎ ‏ غلظت عناصر را اندازه گیری می‌كند. در خصوص این عناصر می‌توان به كلسیم، منیزیم، مس، روی و آهن اشاره نمود.Atomic Absorption از ترکیب متدهای جذب و نشر حاصل شده است (emission-Absorption) و روش دقیق و حساسی است. اسپکتروفتومتر جذب اتمی مقدار نور جذب شده به وسیله اتمهای تهییج نشده موجود در شعله است که با غلظت نمونه متناسب است. انرژی الکترون آخرین مدار هر اتمی با انرژی الکترون مدار آخر اتمهای دیگر تفاوت دارد. پس با توجه به رابطه پلانک E=hγ هر اتمی طول موج مخصوص دارد. که بر این اساس دستگاه AA ساخته می شود. هر چه تغییرات جذب در اتم های مختلف به هم نزدیکتر باشد دستگاه حساستر می شود.۶۵ عنصر را با این روش می توان اندازه گرفت. برای تجزیه کمی: ابتدا صفر دستگاه را با آب تنظیم می کنیم. و بعد منحنی را بر حسب استانداردهای مختلف و درجات خوانده شده رسم می کنیم. سپس نمونه مجهول را در دستگاه قرار داده و می خوانیم .

 

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس