ICP پلاسمای جفت شده ی القایی آنالیزعنصری.

ICP پلاسمای جفت شده ی القایی آنالیزعنصری.

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: مرکزی

مدیر آزمایشگاه: دکتر ملاحسینی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: shimadzo ژاپن
نام مسئول: معصومه رمضانی قرا
شماره(های) تماس: 77240540-2752
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

اسپکترومتری نشری پلاسمای جفت شده القایی (ICP-OES) یکی از مهمترین روش‌های دستگاهی آنالیز عنصری است. از این روش می‌توان برای اندازه‌گیری حدود 70 عنصر از جدول تناوبی با حدود تشخیص در حد ppb   در نمونه‌های مختلفی مانند نمونه‌های خاک، آب، فلزات، سرامیک‌ها و نمونه‌های آلی استفاده کرد. اساس این روش برانگیختگی الکترون‌های عناصر مختلف در محیطی به نام پلاسما و نشر نور بعد از حالت آسایش الکترونی است وبه دلیل تطبیق‌پذیری و تکرارپذیری، می‌توان نتایجی با دقت و صحت بالا به دست آورد. پلاسما، مجموعه‌ای از الکترونها و یونهای مثبت گاز آرگون دارای انرژی بالا و دمایی در حدود 10000درجه کلوین ‌است. این محیط بوسیله امواج رادیویی با توان بالا ایجاد می‌شود.  با تولید میدان امواج رادیویی، الکترونها و یونهای پلاسما در مسیرهای مدور و خلاف جهت هم با شتاب خیلی بالا به حرکت در می‌آیند و اصطکاک ناشی از این برخورد تولید گرما (پلاسما) می کند. اتمهای خنثی آرگون در درون پلاسما در اثر برخورد با ذرات باردار در حال حرکت، یونیزه شده و بدین ترتیب بقای پلاسما ادامه می‌یابد. نمونه از میان یک مجرای باریک (مه پاش) بوسیله جریان آرگن در پلاسما پخش شده و گرمای پلاسما باعث اتمی شدن و برانگیختگی عناصر موجود در نمونه می‌شود. هر عنصر در برگشت به حالت انرژی پایه خود،  پرتوهایی با طول موجهای خاص خود نشر می کند. طول موج ها نشان دهنده نوع عنصر و شدت آنها نشان دهنده غلظت عنصر در نمونه است. یکی از مزایای مهم این روش تکرار پذیری بالا و نیز امکان اندازه‌گیری همزمان چند عنصر با هم می‌باشد. نمونه باید بصورت محلول و با ویسکوزیته پایین باشد. در اندازه گیری در بافت های پیچیده مانند نمونه های زمین شناسی احتمال تداخل طیفی بین عناصر وجود دارد. اندازه گیری محلول های غیر آبی با این روش دشوار بوده و نیاز به امکانات و شرایط خاصی است. در ضمن تهیه ی استاندارد های لازم برای آنالیز به عهده ی مراجعین می باشد.

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس