کروماتوگرافی گازی دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل GC- 14A ساخت شركت Shimadzu

کروماتوگرافی گازی دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل GC- 14A ساخت شركت Shimadzu

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: مرکزی

مدیر آزمایشگاه: دکتر ملاحسینی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: Shimatzu
نام مسئول: معصومه رمضانی قرا
شماره(های) تماس: 77240540-2752
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

کروماتوگرافی گازی یکی از روش های کروماتوگرافی است که برای جداسازی اندازه‌گیری اجزای فرار به کار می‌رود. در کروماتوگرافی گازی، فاز متحرک یک گاز بی اثر است.   فاز ساکن یک ماده جاذب جامد یا مایع پوشش داده شده و یا دارای پیوند با یک جامد بر روی دیواره ستون پرشده یا ستون موئینه است. در این روش گاز حامل اجزای نمونه را درون ستون حرکت می­دهد و این اجزا بین دو فاز ساکن و متحرک با برقراری توزیع می­شوند. جدا شدن اجزای یک نمونه فرار در کروماتوگرافی گازی اساس تقسیم آنها بین دو فاز ساکن و گاز و همچنین بر اساس تفاوت در نقطه جوش ترکیبات می باشد و کاربرد گسترده در صنایع داروسازی، پتروشیمی و غیره جهت آنالیز کمی ترکیبات با نقطه جوش پایین دارد.  اساس این روش،جداسازی اجزا موجود در یک نمونه مخلوط بر اساس تمایل نسبی هر جزء به فاز ساکن،هنگام عبور فاز متحرک از درون یا روی فاز ساکن است. این روش می تواند برای آنالیز اغلب ترکیبات فرار مانند گازها، حلال های آلی، آفت کش ها ، ترکیبات آروماتیک چند حلقه ای و ..... به کار رود.  این روش معمولاً نیاز به روش های تهیه نمونه زمانبر مانند استخراج دارد. - این روش نمی تواند برای آنالیز گونه‌های غیرفرار یا ناپایدار در مقابل گرما به کار رود. برای آنالیز برخی از این ترکیبات باید مشتق سازی انجام شود.متداولترین آشکار ساز های به کار رفته در این روش عبارتند از FID ، ECD ، TCD ،NPD و MS که با آخرین آشکارساز (طیف سنجی جرمی) علاوه بر مقدار اندازه گیری غلظت می توان به شناسایی گونه ها نیز پرداخت.

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس