تخلخل سنج هلیوم (HP)

تخلخل سنج هلیوم (HP)

دانشکده/پژوهشگاه: آزمایشگاه مرجع مرکزی

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرجع مرکزی

مدیر آزمایشگاه: منصور سلطانیه

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه نانو و علم سطح
کارخانه سازنده: ساخت شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس
نام مسئول: مهدیه فصاحت
شماره(های) تماس: 77240085
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
این دستگاه با استفاده از گاز هلیوم، درصد تخلخل موجود در نمونه های بالک استوانه ای شکل را بدست می آورد. لازم به ذکر است که در نمونه های استوانه ای شکل حتما باید ارتفاع از قطر بزرگتر باشد و نمونه در برابر فشار 100psi مقاومت داشته باشد.

تعرفه خدمات:
سه بار اندازه گیری برای هر نمونه 350000 ریال

30 درصد تخفیف دانشجویی برای دانشجویان علم و صنعت و 10 درصد تخفیف برای دانشجویان سایر مراکز دانشگاهی در نظر گرفته می شود.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس