میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)

میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)

دانشکده/پژوهشگاه: آزمایشگاه مرجع مرکزی

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرجع مرکزی

مدیر آزمایشگاه: منصور سلطانیه

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه نانو و علم سطح حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: ساخت شرکت آرا پژوهش
نام مسئول: مهدیه فصاحت
شماره(های) تماس: 77240085
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.

میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) دستگاهی است که برای بررسی خواص و ساختارهای سطحی مواد در ابعاد نانومتری به کار می رود.برخلاف اکثر روش های بررسی خواص سطوح، در این روش غالبا محدودیت اساسی روی نوع سطح و محیط آن وجود ندارد. با این دستگاه امکان بررسی سطوح رسانا یا عایق، نرم یاسخت، منسجم یا پودری، بیولوژیک و آلی یا غیر آلی وجود دارد. خواص قابل اندازه گیری با این دستگاه شامل مورفولوژی هندسی، توزیع چسبندگی، اصطکاک، ناخالصی سطحی، جنس نقاط مختلف سطح،کشسانی، خواص مغناطیسی، بزرگی پیوندهای شیمیایی، توزیع بارهای الکتریکی سطحی و قطبیت الکتریکی نقاط مختلف است. در عمل از این قابلیت ها برای بررسی ویژگی هایی همچون خوردگی، تمیزی، یکنواختی، زبری، چسبندگی، اصطکاک و اندازه استفاده می شود.

تعرفه خدمات:
مد غیر تماسی و ضربه ای هر نمونه 1000000 ریال
مد تماسی هر نمونه 1100000 ریال
مد MFM هر نمونه 1200000 ریال

30 درصد تخفیف دانشجویی برای دانشجویان علم و صنعت و 10 درصد تخفیف برای دانشجویان سایر مراکز دانشگاهی در نظر گرفته می شود.

این میکروسکوپ دارای مدهای کاری زیر است:

 

ردیف

مد کاری

1

Contact Mode

2

Dynamic Mode

3

Tapping Mode

4

Lateral Force Microscopy

5

Magnetic Force Microscopy

6

Electric Force Microscopy

7

Force Spectroscopy

8

Nano- Lithography

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس