دستگاه اندازه گیری سطح ویژه (BET) و آنالیز جذب و دفع شیمیایی (TPR- TPD)

دستگاه اندازه گیری سطح ویژه (BET) و آنالیز جذب و دفع شیمیایی (TPR- TPD)

دانشکده/پژوهشگاه: آزمایشگاه مرجع مرکزی

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرجع مرکزی

مدیر آزمایشگاه: منصور سلطانیه

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه نانو و علم سطح
کارخانه سازنده: ساخت شرکت توسعه حسگرسازان آسیا
نام مسئول: مهدیه فصاحت
شماره(های) تماس: 77240085
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

دستگاه نانوسورد برای اندازه­ گیری جذب فیزیکی ( همدما و BET)، آزمایش ­های برنامه­ ریزی شده دمایی احیا (TPD) و برنامه ­ریزی دمایی دفع (TPR) مورد استفاده قرار می­ گیرد.

اندازه گیری سطح ویژه (
BET):

در این روش با عبور دادن مخلوطی از نیتروژن و هلیم از روی نمونه و قرار دادن نمونه در ظرف حاوی نیتروژن مایع، می توان سطح مواد از0.1 متر مربع یا بالاتر را محاسبه کرد.

 
دفع با برنامه دمایی (TPD):

دفع با برنامه دمایی روشی برای اندازه گیری میزان جذب مولکول ها روی سطح مود از طریق بررسی میزان دفع بر حسب افزایش دماست. مولکول های جذب شده می توانند در جریانی از گاز حامل خالص دفع شده و مشخصه ویژه ای از مواد را شناسایی نماید.

 
احیا با برنامه دمایی (TPR):

احیا با برنامه دمایی روشی برای تعیین خواص احیا پذیری مواد در دماهای مختلف است. در این روش مخلوط گاز احیا کننده ( مخلوطی از هیدروژن و آرگون از روی مواد جامد نمونه عبور کرده و همزمان دمای نمونه با نرخ دمای خطی افزایش می یابد. میزان مصرف هیدروژن در این فرایند، معیاری از احیاپذیری نمونه است. اگر این آزمایش را با نرخ دمایی دیگری تکرار نماییم میتوانیم به انرژی فعالسازی واکنش دست بیابیم.

تعرفه:
BET: به ازای هر نمونه 1،100،000 ریال
TPR: به ازای هر نمونه 2،000،000 ریال
TPD: به ازای هر نمونه 2،800،000 ریال
لازم به ذکر است برای دانشجویان دانشگاه علم و صنعت 30 درصد و برای دانشجویان سایر دانشگاه ها 10 درصد تخفیف لحاظ می شود.

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس