آنالیز حرارتی همزمان (STA)

آنالیز حرارتی همزمان (STA)

دانشکده/پژوهشگاه: آزمایشگاه مرجع مرکزی

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرجع مرکزی

مدیر آزمایشگاه: منصور سلطانیه

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: ساخت شرکت Bahr آلمان
نام مسئول: مهدیه فصاحت
شماره(های) تماس: 77240085
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

آنالیز حرارتی (Thermal Analysis) به گروهی از تکنیک ­ها گفته می شود که با کمک آنها خواص فیزیکی مواد به عنوان تابعی از دما و براساس برنامه حرارتی کنترل شده، اندازه گیری می شود. این آنالیز از دو جنبه برا ی پژوهشگران و صنعتگران اهمیت دارد. نخست آنکه به کمک این روش­ ها می­ توان شناسایی مواد را به ویژه هنگامی که روش ­هایی مانند پراش پرتوی ایکس و مطالعات میکروسکوپی توانایی ارزیابی نهایی را دارند، تکمیل کرد. دوم آنکه به کمک روش های آنالیز حرارتی می­ توان رفتار مواد را با افزایش دما بررسی کرد.
    خواص فیزیکی قابل اندازه­ گیری با این روش عبارتند از:

  • اندازه­ گیری نقطه ذوب و کریستاله شدن
  • اندازه­ گیری درصد تغییر وزن
  • اندازه­ گیری ظرفیت حرارتی و آنتالپی در منحنی DTA
  • اندازه­ گیری حداکثر دمای شروع تخریب در نمونه از منحنی DTG

تعرفه خدمات:
بازه ی دمایی 800-50 درجه سانتیگراد:1000000 ریال
بازه ی دمایی 1200-50 درجه سانتیگراد:1500000 ریال
بازه ی دمایی 1600-50 درجه سانتیگراد:2500000 ریال
برای دانشجویان دانشگاه علم و صنعت 30 درصد و برای دانشجویان سایر مراکز آموزشی 10 درصد تخفیف در نظر گرفته می شود. همچنین تخفیفات عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی نیز در نظر گرفته خواهد شد.

 

    مشخصات کلی دستگاه STA

مدل دستگاه

STA 504

دامنه دمایی قابل استفاده

1700-50 درجه سانتی گراد

سیستم خنک کننده

آب

زمان خنک شدن از دمای 1500 تا 50 درجه سانتی گراد

30 دقیقه

حساسیت در اندازه گیری وزن

0.5 میکروگرم

سرعت برنامه دهی حرارتی

0.01-100درجه بر دقیقه

جنس بوته های نمونه گذاری

آلومینا

قطر خارجی بوته مورد استفاده

6 میلی متر

اتمسفر مورد استفاده

هوا یا آرگونتعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس