کوره تیوبی 1200 درجه سانتی‌گراد

کوره تیوبی 1200 درجه سانتی‌گراد

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

آزمایشگاه: مرکز تحقیقات آلومینیم ایران

مدیر آزمایشگاه: دکتر منصور سلطانیه

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: نیاز به تعمیر
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه نانو و علم سطح
کارخانه سازنده: آذر کوره
نام مسئول: سجاد سبزعلیان
شماره(های) تماس: 02177240500-3
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
بیشینه دمای کاری کوره: 1150 درجه سانتی‌گراد قطر داخلی تیوب: امکان کنترل اتمسفر انجام عملیات حرارتی در محیط‌های اکسیژن، آرگون، نیتروژن، هیدروژن نیتروژن، کربن منواکسید، کربن دی‌اکسید و ترکیب آن‌ها
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس