کوره 1100

کوره 1100

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

آزمایشگاه: سرامیکهای پیشرفته

مدیر آزمایشگاه: آقای دکتر جعفر جوادپور

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: آذر کوره
نام مسئول: سحر هاشمی داریان
شماره(های) تماس:
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس