پرس دستی

پرس دستی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

آزمایشگاه: سرامیکهای پیشرفته

مدیر آزمایشگاه: آقای دکتر جعفر جوادپور

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده:
نام مسئول: سحر هاشمی داریان
شماره(های) تماس:
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
پرس هیدرولیک غیر اتوماتیک:تعرفه برای دانشجویان علم و صنعت 40000 ریال و برای دانشجوان دیگر 60000 است.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس