طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس XRF

طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس XRF

دانشکده/پژوهشگاه: آزمایشگاه مرجع مرکزی

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرجع مرکزی

مدیر آزمایشگاه: منصور سلطانیه

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد مرکز اشعه ایکس
کارخانه سازنده: ساخت شرکت PHILIPS هلند
نام مسئول: مهدیه فصاحت
شماره(های) تماس: 77240085
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
آنالیز کیفی با دقت بسیار بالا و آنالیز نیمه کمی عناصر اصلی با 2 درصد خطا و عناصرTRACE با دقت 0.01 درصد گزارش میشود. عناصر Na تا U قابل شناسایی خواهد بود.

تعرفه خدمات:
آنالیز بدون محاسبه ی LOI:750000 ریال 
آنالیز با محاسبه LOI: 900000 ریال

30 درصد تخفیف دانشجویی برای دانشجویان علم و صنعت و 10 درصد تخفیف برای دانشجویان سایر مراکز آموزشی در نظر گرفته میشود.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس