فست میل جهت آسیاب نمونه سرامیكی

فست میل جهت آسیاب نمونه سرامیكی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

آزمایشگاه: شیشه و لعاب

مدیر آزمایشگاه: دكتر افتخاری

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: صنعت سرام
نام مسئول: مرضیه كرد
شماره(های) تماس: 2873
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
 فقط امكان سایش نمونه های سرامیكی وجود دارد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس