اسپكتروفتومتر

اسپكتروفتومتر

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

آزمایشگاه: شیشه و لعاب

مدیر آزمایشگاه: دكتر افتخاری

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه تکنولوژی های اپتیکی و لیزری
کارخانه سازنده: PG
نام مسئول: مرضیه كرد
شماره(های) تماس: 2873
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
دستگاه در محدوده 200 تا 1100 امكان بررسی عبور،جذب و انعكاس نمونه ها را دارد. قیمتها در یك استپ 400 نانومتری بوده و در صورت افزایش استپ 20 درصد به قیمت افزوده میگردد
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس