كوره الكتریكی 1500 درجه سانتیگراد

كوره الكتریكی 1500 درجه سانتیگراد

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

آزمایشگاه: شیشه و لعاب

مدیر آزمایشگاه: دكتر افتخاری

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: آذركوره
نام مسئول: مرضیه كرد
شماره(های) تماس: 2873
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
جهت اطلاع از قیمت با توجه به نوع كار با آزمایشگاه تماس گرفته شود
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس