كوره الكتریكی 1250 درجه سانتیگراد

كوره الكتریكی 1250 درجه سانتیگراد

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

آزمایشگاه: شیشه و لعاب

مدیر آزمایشگاه: دكتر افتخاری

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه نانو و علم سطح
کارخانه سازنده: آتبين
نام مسئول: مرضیه كرد
شماره(های) تماس: 2873
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
در اثر افزایش زمان به ازای هرساعت افزایش زمان 20 درصد به مبلغ افزوده میگردد. هزینه جهت عملیات حرارتی در 1250 درجه سانتیگراد 300000  ریال می باشد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس