HMOR

HMOR

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

آزمایشگاه: سنتزو دیرگداز

مدیر آزمایشگاه: دکترهاجرقنبری

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: Jiaxue
نام مسئول: فرشید فرزانه
شماره(های) تماس:
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
هزینه هر تست توافقی است. برای دمای تا۱۲۰۰ درجه، مبلغ ۱۳۲۰۰۰۰۰ ریال و برای دمای تا ۱۵۰۰ مبلغ ۱۸۷۰۰۰۰۰ ریال درنظر گرفته خواهد شد. برای تعداد بالای ۵ بار ران دستگاه این عدد شامل حال تخفیف خواهد شد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس