کوره تیوبی 1250 اتمسفر کنترل

کوره تیوبی 1250 اتمسفر کنترل

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

آزمایشگاه: سنتزو دیرگداز

مدیر آزمایشگاه: دکترهاجرقنبری

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: Azar
نام مسئول: ریحانه گودرزی
شماره(های) تماس:
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

حداکثر دمای اینکوره، 1200 درجه سانتی گراد، و دارای تیوب کوارتزی به قطر 30 میلی متر می باشد.

این دستگاه دارای قایلبت برنامه ریزی است.

هزینه استفاده تا 950 درجه سانتی گراد با اتمسفر آرگون یا نیتروژن به ازای هر ساعت 800000 ریال و به ازای هر ساعت اضافه + 20% می باشد.

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس