کوره باکسی 1100 درجه سانتی گراد

کوره باکسی 1100 درجه سانتی گراد

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

آزمایشگاه: سنتزو دیرگداز

مدیر آزمایشگاه: دکترهاجرقنبری

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه مواد اپتیکی و لیزری حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: Exciton
نام مسئول: ریحانه گودرزی
شماره(های) تماس:
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
ابعاد محفظه این کوره 30*25 cm2 و حجم محفظه 30 لیتر می باشد. این دستگاه دارای قایلبت برنامه ریزی است. هزینه استفاده تا دمای 600 درجه سانتی گراد، به ازای هر ساعت 150000 ریال و به ازای هر ساعت اضافه + 20% و تا دمای 1050 درجه سانتی گراد، به ازای هر ساعت 250000 ریال و به ازای هر ساعت اضافه + 20% می باشد
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس