آون صنعتی

آون صنعتی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

آزمایشگاه: سنتزو دیرگداز

مدیر آزمایشگاه: دکترهاجرقنبری

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه مواد اپتیکی و لیزری حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: Atra
نام مسئول: ریحانه گودرزی
شماره(های) تماس:
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

حداکثر دمای این آون 250 درجه سانتی گراد و ابعاد محفظه 70*55 cm2 و حجم محفظه 210 لیتر می باشد.

این دستگاه دارای قایلبت برنامه ریزی نرخ گرمایش و زمان باقی ماندن در دمای نهایی است.

هزینه استفاده به ازای هر ساعت 30000 ریال و به ازای هر ساعت اضافه + 20% می باشد.

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس