گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC)

گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC)

دانشکده/پژوهشگاه: آزمایشگاه مرجع مرکزی

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرجع مرکزی

مدیر آزمایشگاه: منصور سلطانیه

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: ساخت شرکت تجهیزات سازان پیشتاز
نام مسئول: مهدیه فصاحت
شماره(های) تماس: 77240085
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
بازه ی دمایی این دستگاه از دمای اتاق تا 1350 درجه سانتیگراد می باشد. سرعت گرم شدن میتواند 5-10-15-20 درجه بر دقیقه تنظیم شود. بوته ها از جنس آلومینیم و آلومینا است و اتمسفرهای در دسترس هوا و آرگون است.

تعرفه خدمات:
از دمای اتاق تا 800درجه سانتیگراد 1،000،000 ریال
از دمای اتاق تا 1350درجه سانتیگراد 1،500،000 ریال

30 درصد تخفیف دانشجویی برای دانشجویان دانشگاه علم وصنعت و 10 درصد برای دانشجویان سایر مراکز دانشگاهی در نظر گرفته می شود.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس