MATS-2010SD Hysteresisgraph

MATS-2010SD Hysteresisgraph

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

آزمایشگاه: مرکز تحقیقات فناوری نانو

مدیر آزمایشگاه: دکتر علی بیت اللهی

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده:
نام مسئول: مهدی ملکی
شماره(های) تماس:
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
دستگاه MATS-2010SD منحنی مغناطیسی شدن و چرخه هیسترزیس مواد نرم مغناطیس را تحت شرایط استاتیک اندازه گیری می¬نماید. این دستگاه ویژگیهای مغناطیسی استاتیک مانند تراوایی مغناطیسی اولیه ( (μi، تراوایی مغناطیسی نهایی (μm) ، دانسیته فلاکس اشباع (Bs)، پسماند (Hc) و حلقه هیسترزیس را به صورت دقیق اندازه گیری و نمایش می¬دهد.
تعرفه خدمات
  • به ازای هر نمونه - 3000000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس