XRD

XRD

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

آزمایشگاه: ازمایشگاه اشعه ایکس

مدیر آزمایشگاه: دکتر ماندانا عادلی

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه نانو و علم سطح مرکز اشعه ایکس حوزه انسان و سلامت
کارخانه سازنده: Jeol
نام مسئول: مهدیه سعادت
شماره(های) تماس: 77451500-9 , 2839 داخلی
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
  • جواب آنالیز بدون تحلیل می باشد
  • دانشجویان دانشکده مواد علم و صنعت شامل 50% تخفیف می باشند.
تعرفه خدمات
  • دانشجویان دانشکده مواد علم و صنعت- به ازای هر نمونه - 100000 ریال
  • دانشجویان دانشگاه علم و صنعت- به ازای هر نمونه - 300000 ریال
  • به ازای هر نمونه - 300000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس