مانت گرم

مانت گرم

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

آزمایشگاه: متالوگرافی و سراموگرافی

مدیر آزمایشگاه: دکتر حسین عربی

تعرفه ثابت: 150000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه آب و محیط زیست
کارخانه سازنده: BUEHLER
نام مسئول: علیرضا عطایی
شماره(های) تماس: 77451500-9 داخلی 2837
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
مانت نمونه هایی با قطر  یا طول کمتر از 3 سانتی متر امکان پذیر است
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس