ریزسختی سنج اتوماتیک

ریزسختی سنج اتوماتیک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

آزمایشگاه: متالوگرافی و سراموگرافی

مدیر آزمایشگاه: دکتر حسین عربی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه نانو و علم سطح
کارخانه سازنده: شاب ساری
نام مسئول: علیرضا عطایی
شماره(های) تماس: 77451500-9 داخلی 2837
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
دستگاه میکروسختی سنج اتوماتیک ساخت ایران. مناسب برای تهیه پروفیل سختی از نمونه های فلزی و سرامیکی، ثبت تصویر میکروسکوپ نوری از نقطه اثر فرورونده
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس