میکروسکوپ نوری پلاریزه با دوربین

میکروسکوپ نوری پلاریزه با دوربین

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

آزمایشگاه: متالوگرافی و سراموگرافی

مدیر آزمایشگاه: دکتر حسین عربی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: HUVITZ
نام مسئول: علیرضا عطایی
شماره(های) تماس: 77451500-9 داخلی 2837
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
میکروسکوپ نوری با قابلیت مشاهده و ثبت تصاویر، ساخت کشور کره جنوبی. دارای فیلتر DIC(دید نومارسکی)، فیلتر پلاریزه
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس