آماده سازی نمونه

آماده سازی نمونه

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

آزمایشگاه: میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM

مدیر آزمایشگاه: دکتر حمیدرضا رضایی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه نانو و علم سطح
کارخانه سازنده:
نام مسئول: محمد حسین اثنی عشری
شماره(های) تماس: 77240148
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
آماده سازی نمونه های پودری جهت عکسبرداری
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس