كوره حمام نمك 300 درجه سانتیگراد

كوره حمام نمك 300 درجه سانتیگراد

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

آزمایشگاه: عملیات حرارتی

مدیر آزمایشگاه: دكتر خیر اندیش

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه نانو و علم سطح مرکز محاسبات
کارخانه سازنده: آذر كوره
نام مسئول: ندا عبودزاده
شماره(های) تماس:
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
كوره حمام نمك 300 درجه سانتیگراد در دو حجم 2 و 4 لیتر
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس