آون

آون

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

آزمایشگاه: عملیات حرارتی

مدیر آزمایشگاه: دكتر خیر اندیش

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه نانو و علم سطح
کارخانه سازنده: memmert
نام مسئول: ندا عبودزاده
شماره(های) تماس:
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
آون تا محدوده دمایی 200 درجه سانتیگراد
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس