پتانسیو/گالوانواستات

پتانسیو/گالوانواستات

دانشکده/پژوهشگاه: آزمایشگاه مرجع مرکزی

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرجع مرکزی

مدیر آزمایشگاه: منصور سلطانیه

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه نانو و علم سطح حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: ساخت شرکت Princeton Applied Research امریکا
نام مسئول: مهدیه فصاحت
شماره(های) تماس: 77240085
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
این دستگاه ساخت کشور امریکاست و توانایی انجام تمامی آزمون های الکتروشیمی و خوردگی از جمله پلاریزاسیون و امپدانس الکترو شیمیایی را دارد.الکترود مرجع این دستگاه کالومل اشباع است. دستگاه دو سل دارد:1- سل مخصوص آزمون های اکتروشیمی با چهار ورودی 2- flat cell برای انجام آزمون های خوردگی روی نمونه های بالک

تعرفه خدمات:
آزمونهای پلاریزاسیون، امپدانس و تافل هر نمونه 1000000 ریال
آزمون های الکتروشیمی هر ساعت 500000 ریال

30 درصد تخفیف دانشجویی برای دانشجویان علم و صنعت و 10 درصد تخفیف برای دانشجویان سایر مراکز دانشگاهی در نظر گرفته می شود.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس