آزمایشگاه انتقال حرارت

آزمایشگاه انتقال حرارت

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

مسئول: دکتر فرزاد بازدیدی طهرانی

انجام آزمایش­های تخصصی اندازه‌گیری ضریب هدایت حرارتی جامدات بر روی نمونه­های ارسالی (به شکل دیسک به قطر 25 میلی‌متر و ضخامت 4 میلی‌متر)، جمعا" 2 سری تست بر روی هر نمونه (در دو توان الکتریکی مختلف) انجام خواهد شد و نتایج بصورت یک گزارش تحقیقاتی مجزا ارائه خواهد شد.

 


توجه!

برای متقاضیان با بیش از 5 نمونه و یا متقاضیان دانشگاهی و موسسات علمی-پژوهشی وابسته به وزارت عتف، 10 درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.