بیوشیمی معدنی

بیوشیمی معدنی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

مسئول: دکتر رحمت اله رحیمی

ترکیب معروف و پرکاربرد پورفیرین، مهم ترین ماده سنتزی در این آزمایشگاه می­باشد. با توجه به پژوهش­های انجام گرفته توسط محققان، این نکته استنباط می­شود که ترکیب­های پورفیرینی در زمینه­های کاربردی مختلفی مورد استفاده قرار گرفته­اند. به عبارتی می­توان این ترکیب را به عنوان ترکیب همه کاره توصیف نمود.

پورفیرین­ها دارای خواصی نظیر جذب قوی نور خورشید، خواص کی لیت شوندگی موثر، خواص دارویی و خواص کاتالیزوری می­باشند. زمینه­های تحقیقاتی این ترکیب­ها در حوضه­های فرایندهای درمانی سلول­های سرطانی به شیوه پرتودرمانی، سل­های خورشیدی، فرایندهای کاتالیزگری نوری ( تصفیه پساب ها، فرایندای آنتی باکتریال نوری و فتواکسایش) و فرایندهای کاتالیزوری در ساخت ترکیب­های آلی می­باشد.

گرافن و گرافن اکسید و نانوذرات دارای مورفولوژی­های خاص نیز از دسته ترکیبات دیگری است که در این آزمایشگاه سنتز می­شوند. از جمله کاربردها نیز می­توان فرایند حذف فلزات سنگین از پساب­ها، انواع فرایندهای کاتالیزگری نوری (آنتی باکتریال، تصفیه پساب­ها به شیوه­ی کاتالیزگری نوری و فرایندهای اکسایش نوری)، ساخت سلول­های خورشیدی و تهیه­ی جاذب­های کارآمد سموم بیولوژیکی را نام برد.
آزمایشگاه مذکور دارای دستگاه­های پرکاربرد و تخصصی است که از جمله مهم­ترین آن­ها می­توان به دستگاه اسپکتروفوتومتر UV-vis، گلاوباکس، آون خلا، میکروسانتریفیوژ یخچال­دار، انکوباتور، یخچال C° -25، میکروسکوپ نوری، هود لامینار، اتوکلاو مخصوص استریل کردن، کوره، سیستم های مخصوص فرایندهایکاتالیزگری نوری و سایر دستگاه های آزمایشگاه اشاره نمود.

تجهیزات و خدمات