سنتزو دیرگداز

سنتزو دیرگداز

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

مسئول: دکترهاجرقنبری

ازمایشگاه سنتز از سال 70 در این دانشکده به عنوان ازمایشگاه تحقیقاتی با همت اقای دکتر گلستانی فرد تاسیس و در حوزه های سرامیک های دیرگداز و مواد پیشرفته مشغول پژوهش و خدمت رسانی به سایر مراکزپژوهشی و صنعتی در سراسر کشور می باشد.