مرکز تحقیقات آلومینیم ایران

مرکز تحقیقات آلومینیم ایران

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

مسئول: دکتر منصور سلطانیه

مرکز تحقیقات آلومینیوم ایران به‌عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه علم و صنعت ایران فعالیت خود را از سال ۱۳۷۲ و با هدف گسترش فعالیت‌های علمی و پژوهشی در زمینه‌های گوناگون صنعت آلومینیوم و افزایش ارتباط بین صنعت و دانشگاه آغاز نموده است. این مرکز به عنوان یکی از زیر گروه‌های دانشگاه علم و صنعت ایران مفتخر است که در جهت تولید و ارتقای دانش فنی و فن‌آوری در صنعت آلومینیوم ایران، با بهرهگیری از دانش و تجربه اساتید دانشگاهی در کنار نیروی محققین و پژوهشگران جوان و با امکان بهره‌مندی از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی دانشگاه در کنار آزمایشگاه تخصصی مرکز، گامی در راستای رسیدن به شکوفایی میهن اسلامی بردارد. رسیدن به این هدف بدون ارتباط با صنایع و استفاده از تجارب کارشناسان صنعت میسر نیست که در این راستا مرکز تحقیقات آلومینیوم ایران از بدو تأسیس همواره حامی صنعت آلومینیوم کشور بوده و آمادگی خود برای خدمت‌رسانی به این صنعت را اعلام می‌دارد.