دانشکده شیمی

دانشکده شیمی

دانشگاه علم و صنعت ایران که سنگ بنای اولیه آن در سال 1308 با عنوان مدرسه صنعتی دولتی گذاشته شد، در سال 1320 با نام هنرسرای عالی در 5 رشته برق، شیمی، معماری، رنگ رزی صنعتی و ماشین سازی به فعالیت خود ادامه داد.

  با استمرار فعالیت های آموزشی این نهاد علمی و لزوم تجدید ساختار آموزشی آن، بخش علوم پایه ( شیمی، فیزیک، ریاضی) و زبان و ادبیات فارسی در سال 1349 سازماندهی و به تصویب وزارت آموزش عالی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید. در ساختار جدید، گروه شیمی فعالیت های خود را در بخش علوم پایه آغاز نمود و در سال 1354 به گروه مهندسی شیمی تغییرنام داد و سرانجام در سال 1364 به صورت دانشکده مهندسی شیمی با دو گروه آموزشی شیمی و مهندسی شیمی فعالیت های آموزشی خود را گسترش داد.گروه شیمی از سال 137 5 اقدام به پذیرش دانشجو در گرایش ها ی شیم ی معدن ی و شیم ی فیزیک در مقطع کارشناسی ارشد نمود.

  در سال های اخیر تحولات وسیعی در علوم و صنایع مختلف ایجاد شده که این تحولات، رقابت شدیدی را بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به وجود آورده است. در این رقابت بین المللی کشورهایی پیروز و سربلند خواهند بود که تحقیق و پژوهش را در راس برنامه های علمی خود قرار دهند. از آنجائیکه در بین رشته های مختلف علوم پایه، رشته شیمی به دلیل ارتباط شدید با حوزه های محیط زیست و انرژی، یکی از رشته های زیربنایی در صنعت محسوب می شود، لذا جهت تحقق بخشیدن برنامه های توسعه ای و نیز دسترسی به فناوری نانو و استفاده از این فناوری در صنایع مختلف شیمیایی ایجاد دانشکده شیمی در دانشگاه علم و صنعت ایران اجتناب ناپذیر می نمود. بدین منظور این دانشکده جدا از دانشکده مهندسی شیمی و به صورت مستقل با بهره گیری از اعضای هیات علمی مجرب و کارآمد تاسیس گردید تا بتواند در جهت ارتقاء علمی دانشگاه نقش خود را ایفا نماید.