لیست آزمایشگاه‌ها بر اساس آزمایشگاه

ازمایشگاه اشعه ایکس - دانشکده مهندسی مواد - شماره تماس: 7745240540-2839داخلی

آزمایشگاه آنالیز مواد - دانشکده مهندسی شیمی - شماره تماس: 73228743

آزمایشگاه انتقال حرارت - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 77451500-10 (داخلی 2946 یا 2985)

آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) - دانشکده مهندسی شیمی - شماره تماس: 021-77240495-77211144

آزمایشگاه تحقیقاتی سنتز مواد معدنی - دانشکده شیمی - شماره تماس: 021-77240540-50 (6277)

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی سطح - دانشکده شیمی - شماره تماس: 021-77240540(2730)

آزمایشگاه تحقیقاتی علوم و مهندسی اعصاب - دانشکده مهندسی برق - شماره تماس: 73225738-73225628

آزمایشگاه حالت جامد - دانشکده فیزیک - شماره تماس: 73225891

آزمایشگاه فرآیند ساخت سرامیک - دانشکده مهندسی مواد - شماره تماس: 021-77240540-50

آزمایشگاه لایه های نازک - دانشکده فیزیک - شماره تماس: 021- 77240540-8 (داخلی 3454)

آزمایشگاه مرجع مرکزی - آزمایشگاه مرجع مرکزی - شماره تماس: 021-77240085

بیوشیمی معدنی - دانشکده شیمی - شماره تماس: 2776-77240543-021

پردازش تصویر و ویدیو - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شماره تماس: 021-73225361

سرامیکهای پیشرفته - دانشکده مهندسی مواد - شماره تماس: 02177240540 داخلی6239

سنتز شیمی سبز و پلیمر - دانشکده شیمی - شماره تماس:

سنتزو دیرگداز - دانشکده مهندسی مواد - شماره تماس: 021-77240291

شیشه و لعاب - دانشکده مهندسی مواد - شماره تماس: 2875

عملیات حرارتی - دانشکده مهندسی مواد - شماره تماس: 77240540-9 (داخلي(2822

متالوگرافی و سراموگرافی - دانشکده مهندسی مواد - شماره تماس: 77240550 داخلی 2837

مرکز تحقیقات آلومینیم ایران - دانشکده مهندسی مواد - شماره تماس: 02177240503

مرکزی - دانشکده شیمی - شماره تماس: 77240540-2752

مهندسی سطح و خوردگی - دانشکده مهندسی مواد - شماره تماس: 77240540-3807

مواد مغناطیسی نوری الکتریکی - دانشکده مهندسی مواد - شماره تماس: 02177240178

میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM - دانشکده مهندسی مواد - شماره تماس: 77240148